ANBI

Hieronder vind je informatie over de ANBI-gegevens van Stichting Jong Zwijndrecht.

Algemene gegevens
Stichting Jong Zwijndrecht
Adres: Moermond 57, 3334 CL in Zwijndrecht.
Telefoonnummer: 06 57 29 20 17.
E-mailadres: info@jongzwijndrecht.nl

Fiscaal nummer: 8586.00.298
Rekeningnummer: NL17 INGB 0008 5781 03

Doelstelling en subdoelen
Dit onderdeel is de vinden in ons beleidsplan.

Beleidsplan 2018
Ons beleidsplan vind je 2018 hier.


Bestuurders
Meer informatie over ons bestuur vind je hier.

Beloningsbeleid
Het personeel valt onder de CAO van Zorg en Welzijn.
De bestuursleden zijn onbezoldigd, oftewel krijgen geen vergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De meest actuele activiteiten worden beschreven op onze nieuwspagina.

Financiële verantwoording
2018 jaarverslag.
2019 jaarverslag.