Over Jong Zwijndrecht

Jong Zwijndrecht is een jongerennetwerk, dat gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. We inspireren en activeren jongeren en jongvolwassenen, om zich in te zetten voor burgers in Zwijndrecht die een klein of geen netwerk hebben. Zo wordt Zwijndrecht een stuk mooier.

Stichting Jong Zwijndrecht is ontstaan in het voorjaar van 2018. Het team coördineert hulpvragen tussen de hulpvrager en vrijwilliger en zoekt actief jongeren op om hen tot inzet te bewegen. Daarnaast kijken we waar we elkaar kunnen versterken bij bestaande projecten die er zijn binnen de gemeente.

Onze visie

Jongeren geven het samenleven in Zwijndrecht vorm. De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert de inzet voor elkaar. Onderlinge hulp is vanzelfsprekend; het bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Zwijndrecht. Jongeren weten dat ze waardevol zijn en kennen hun eigen talenten en kwaliteiten.
Stichting Jong Zwijndrecht laat zien dat iedereen een bijdrage kan leveren en dat de waardering hiervan groot is.
Iets doen voor een ander begint dichtbij; in de straat, op het werk en op school. Deze inzet, aangevuld door professionele zorg, is de basis van een gezonde Zwijndrechtse samenleving. Kinderen groeien op in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Jong geleerd is oud gedaan.

Onze missie

Met dit initiatief wil Stichting Jong Zwijndrecht jongeren bereiken en stimuleren om hun talenten te delen met anderen. Elke jongere in Zwijndrecht is uniek en heeft talenten, inspiraties en doelen. Of deze nu klein zijn of groot, concreet of slechts een droom. Stichting Jong Zwijndrecht staat voor: het zijn zoals je bent, delen van wat je hebt en verschil kunnen maken door simpelweg jezelf te zijn. Je hoeft niets te leren of te veranderen om hieraan deel te nemen. De hulpvraag en het hulpaanbod worden zo persoonlijk mogelijk gemaakt en zo volledig mogelijk op elkaar afgestemd. Bekendheid van de stichting is hierbij een vereiste, net als een gemakkelijke toegang tot de diensten en het indienen van een hulpvraag. Dit wordt gerealiseerd door een digitaal netwerk voor de deelnemende jongeren. Bereikbaarheid en snelheid staan hierbij hoog in het vaandel.